ÇOCUKLAR SÖZ İSTİYOR

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Dünya üzerinde 138 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası SOS Çocukköyleri şemsiyesi altında 30 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren SOS Çocukköyü Derneği, bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin çocuk haklarının korunması için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. SOS Çocukköyü Derneği’nin bu çalışmaları, temelde ülkemizdeki çocuk odaklı yasaların güncellenmesini, çocuk koruma sistemlerinin geliştirilip yaygınlaştırılmasını, çocuk hakları ve sorumlulukları konusunda toplumsal bilinçlenmeyi arttırmayı hedefliyor.

SOS Çocukköyü Derneği, çocuk hakları konusundaki çalışmalarını, 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni temel alarak yürütüyor. Ülkemizdeki tüm çocukların ve gençlerin refahı için gerekli sosyal politikaların düzenlenmesi ve uygulamaya alınması hususunda ilgili ve yetkilileri teşvik çalışmalarına sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl, SOS Çocuk Köyleri 72 ülkede savunuculuk ortaklarıyla çalıştı; dünya çapında 1,2 milyondan fazla çocuğa, gence ve yetişkine destek verdi.

ÇOCUK HAKLARI KONUSUNDA ÜLKEMİZDEKİ VAHİM DURUM

SOS Çocukköyü Derneği’nin 2009 ve 2015 yıllarında yayınladığı Çocuk Hakları Durum Analizi çalışmalarında çocukların; %40’ının 6 veya daha fazla saatini sokakta geçirdiği,  %38,7’sinin zihinsel istismara uğradığı, %38,6’sının sağlıksız beslendiği, %33,4’ünün sağlık problemi yaşadığı,  %21,9’unun cinsel istismara uğradığı ve %28,8’inin toplum veya aileleri tarafından reddedildiği görüldü. Verilere göre ayrıca, çalışmaya katılanların % 25’inin çocuk haklarını duymadıkları ve % 50’sinin bu hakları duyduklarını ancak ne olduklarını bilmedikleri ortaya konuluyor. Araştırmada, katılımcıların yaklaşık % 50’si ise, yaşadıkları mahallede çocuk haklarına önem verilmediğini belirtti. SOS Çocukköyü Derneği uzmanları, bu sayısal verilerin günümüzde daha da artmış olma olasılığının korkutucu bir gerçek olduğunu belirtiyor.

TOPLUMSAL DUYARLILIK ÇAĞRISI

SOS Çocukköyü Derneği ayrıca çocuk haklarının korunması ve hak ihlallerinin azalması için toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğunun olduğunu vurgulayarak, çocuk ihmali veya istismarı olduğu düşünülen şüpheli bir durumla karşılaşıldığında neler yapılabileceği konusunda da bilgi veriyor.

Şüpheli bir çocuk ihmali veya istismarı durumunda ne yapılmalıdır?

Herhangi bir çocuk ihmal ve istismarına şahit olan kişi, olası durum sadece bir şüphe olsa bile, hemen aşağıdaki kurumlara bilgi vermelidir. Kurumlar ihbarları anonim olarak da alır ve şüpheli olayın gerçek olup olmadığını farklı yöntemlerle değerlendirir. Unutmayalım ki erken müdahale vahim zararların oluşmasını engelleyebilir.

  • ALO 183 hattı aranarak ihbarda bulunulabilinir.
  • ALO 155 Polis hattı veya en yakın polis birimi aranabilir. http://www.polis.gov.ct.tr/
  • SOS Çocukköyü Derneği 225 70 17 veya 225 43 18 numaralı telefonlardan aranarak gerekli yönlendirmeler hakkında bilgi sahibi olunabilinir veya yardım istenebilinir.
  • En yakın Sosyal Hizmetler ofisine başvuru yapılabilir – 611 22 22 / http://shd.gov.ct.tr 
Sosyal Medyada Paylaş: