Kıbrıs'ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi

Anasayfa

Kıbrıs'ta Sığınmayı Güçlendirme Projesi

Bir mültecinin yeni ülkesine getirdiği tek şey bir eşya yığını değil. Einstein da bir mülteciydi.

18

Farklı Ülke Vatandaşı

52

Çocuk Faydalanıcı Oranı (%)

100

Faydalanıcıların Eğitime Ulaşma Başarısı (%)

KIBRIS'TA SIĞINMAYI GÜÇLENDİRME PROJESİ

“Mültecilik bir seçim değil zorunluluktur.”

SOS Çocukköyü Derneği Ocak 2017’den beri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Kıbrıs ofisi işbirliği ile yürüttüğü “Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme” projesiyle, Kıbrıs’ın kuzeyine ülkelerindeki zulümden kaçarak gelen sığınmacı ve mültecilerin uluslararası korunma ihtiyaçlarını belirleyerek, zulüm ülkelerine zorla geri gönderilmelerini engellemek için uğraş veriyor. Projemizde aynı zamanda, adamızda yaşayan sınırlı sayıdaki mülteci ve “endişe duyulan kişi”lerin toplumumuza sosyal ve ekonomik olarak entegre olabilmesi için de emek veriyoruz.

 

Projemizin entegrasyondaki en birincil hedefi, adamızda yaşayan mültecilerin kendi ayakları üzerinde durabilen, her türlü temel haklarına rahatça ulaşan, çevresindeki kültüre uyum sağlamış ve kendi kültürünü de özgürce yaşayabilen mutlu, üretken bireyler olmalarını desteklemektir. Bu konuda “Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme” ekibinde bir Kültürel Kolaylaştırıcı/Çevirmen ve bir Sosyal Danışman görev yapmakta; projedeki her bir birey ve aile için yıllık gelişim planları yine hedef grupla birlikte çalışılarak hazırlanmaktadır. Ücretsiz Türkçe dil kursları, çocuklar için akademik gelişim ve eğitim desteği, mesleki gelişim programları, iş bulabilmek için kapasite geliştirme ve sosyal ve kültürel aktiviteler entegrasyon programımızın içeriğindeki hizmetlerimizin başlıcalarıdır. İhtiyaçlı aileler için süreli gıda ve materyal desteği de yine uzmanımızın yaptığı ihtiyaç analizi sonrasında SOS Çocukköyü tarafından bağış olarak da sunulmaktadır. Şu anda projemize kayıtlı 100’e yakın faydalanıcımız olmakla birlikte, kayıtlı olmayıp da uluslararası koruma ihtiyacı olan herkes projemizin hedef grubundadır.

RAKAMLARLA DÜNYA VE AKDENİZ'DE MÜLTECİ KRİZİ

%52

Müdahale Edilen Kadın ve Kız Çocukları Oranı

2018 yılında Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme ekibinin müdahale ettiği sığınmacıların %52’si kadın ve kız çocuklarından oluşmaktadır.

2275

Akdeniz'de Hayatını Kaybeden veya Kaybolan Mülteci Sayısı

BMMYK’nın yayınladığı rapora göre 2018 yılında Akdeniz’i geçmeye çalışırken yaklaşık 2.275 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu.