Hizmet Sözleşmesi

Home

Hizmet Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME

MADDE 1 SATICI BİLGİLERİ

MADDE 1.1 – SATICI

Ünvanı : KKTC SOS Çocukköyü Derneği

Adresi : Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs

Tel.: +90 392 225 70 17

Faks: +90 392 225 33 45

MADDE 1.2 – ALICI

Müşteri olarak www.soscocukkoyu.org sitesine üye olan ya da bu siteden bağış yapan ve/veya ürün alan kişiyi ifade eder. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 2 – SATIŞA KONU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Hizmetlerin temel özellikleri www.soscocukkoyu.org adresinde yer almaktadır. Hizmetlerin temel özelliklerini belirtilen web sitesinde inceleyebilirsiniz.

Hesaplanan ve sitede ilan edilen fiyatlar hizmet alım fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, özelliği, adedi, bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

Verilecek hizmet 2 ana başlık olarak toparlanabilir. Sitede aksi yayınlanana kadar belirtilen indirimleri karşılaştırarak ALICI tercihini yapar. Ayrıca belirtilen başlıklardaki iade koşulları geçerlidir;

Para iadesi yapılmayacak hizmet; ALICI tarafından seçilmesi durumunda, yapılan bağışlar, para iadesi yapılmayacak hizmetlerdir.

Para iadesi yapılacak hizmetler; ALICI tarafından seçilmesi durumunda, ödemesi kredi kartından tahsil edilecek olan ürün satışlarıdır. Ürünlerde bir sorun olması ve/veya sipariş tarihinden 7 gün içerisinde gerekçe göstermeden iade edilebilecek hizmetlerdir.

MADDE 3 GENEL HÜKÜMLER

ALICI, www.soscocukkoyu.org internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres bilgilerini, siparişi verilen hizmete ait temel özellikleri, hizmetlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Sözleşme konusu hizmet, ALICI tarafından verilen tarihlerde olmak koşulu ile belirtilen standartlarda SATICI tarafından yerine getirilir.

SATICI, sözleşme konusu hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa ek hizmetleri ile teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi gelmeden ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi gelmeden tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

Hizmetin teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla hizmet bedelini 3 gün içinde SATICI’ya tekrar etmek zorundadır. Bu takdirde oluşabilecek herhangi bir ceza/faiz giderleri ALICI’ya aittir.

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu hizmeti zamanında yerine getiremez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu hizmetin mümkünse başka bir tarih ile değiştirilmesini ve/veya hizmet süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

İşbu sözleşmenin tatbikinden doğacak uyuşmazlıklarda KKTC Lefkoşa Kaza Mahkemeleri münhasır yetkili ve görevlidir.

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurusunu öncelikle Satıcıya yapacak, çözüm bulunamaması halinde yargısal başvuru yapılabilecektir.

İşbu hizmet sözleşmesi 01.04.2019 tarihinden itibaren geçerli olup, ticari amaçlarla yapılmaktadır.