Çocuk Hakları ve Savunuculuk - SOS Çocuk Köyü KKTC

Çocuk Hakları ve Savunuculuk

Anasayfa

Çocuk Hakları ve Savunuculuk

Bir çocuk için yaratılan her mutlu çocukluk anısı, ömürlük birer hazinedir.

Donna Marie

ÇOCUK HAKLARI VE SAVUNUCULUK

SOS Çocukköyü Derneği, bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin çocuk haklarının korunması için çalışmaktadır. Dernek, çocuk hakları konusundaki çalışmalarının 1989 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Konvansiyonu temel alarak yürütmektedir. Ülkedeki tüm çocukların ve gençlerin refahı için gerekli sosyal politikaların düzenlenmesi hususunda ilgili ve yetkilileri teşvik çalışmaları yapmak hedeflerimiz arasındadır.

ÇOCUK HAKLARI NELERDİR?

Çocukların hakları, her çocuğun sahip olduğu temel hakları belirleyen uluslararası, bölgesel ve ulusal çerçevelerde belirlenir. Alternatif bakımdaki çocuklar özellikle savunmasızdır. Ebeveyn bakımını kaybetmiş veya kaybetme riski taşıyan çocukların korunmasını, bakılmasını, güçlendirilmesini ve haklarının korunmasını sağlamak için devletler ve ortaklarla birlikte çalışarak seslerini duyurmak ve politika ve karar almada ön plana çıkarmak için çalışıyoruz.

ÇOCUKLAR İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK

SOS Çocuk Köyleri, tüm çocuklar için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak için çalışır. Her bir çocuğun sürdürülebilir kalkınmayı gerçeğe dönüştürmek için küresel çabalara katılma hakkına sahip olduğunu kabul ederek, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemek için çocukları ve gençleri eylemlerimizin merkezine koyarız.