Çocuklar ihmal ve istismara uğruyor - SOS Çocuk Köyü KKTC

Çocuklar ihmal ve istismara uğruyor

Çocuklar ihmal ve istismara uğruyor.

Alternatif bakım, aile bakımını kaybetmiş çocuklar için elzem olsa da, ilk hedef her zaman aileleri güçlendirerek bir arada sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir aile hayatı sağlamaktır. Bu amaçla tasarlanan SOS Çocukköyü Derneğinin ‘Çocuk Terkini Önleme ve Aile Güçlendirme Projesi (AGP) 2006 yılından beridir çalışmalarını yürütmektedir. Proje tek ebeveynlik, ekonomik sorunlar, çocuk hakları ihlali, çocuk ihmal ve istismarı, ebeveynlik kapasitesinin düşüklüğü ve sağlık sorunları nedeniyle yaşanan bu riskleri yapılandırılmış bir programla önlemeye çalışmaktadır.

SOS Çocukköyü Derneği’nin 2009 yılında uyguladığı Çocuk Hakları Durum Analizi’nde çocukların;

  • %39’unun 6 veya daha fazla saatini sokakta geçirdiği,
  • %38,7’sinin zihinsel istismara uğradığı,
  • %38,6’sının sağlıksız beslendiği,
  • %33,4’ünün sağlık problem yaşadığı,

%21,9’unun cinsel istismara uğradığı ve %28,8’inin toplum veya aileleri tarafından reddedildiği görülmüştür. Bu araştırma rakamları o dönemde KKTC genelinde 6780 çocuğun ihmal ve istismara uğrama riski altında olduğunu göstermişti, bu rakamın günümüzde daha da artmış olması bekleniyor.

14 yılda 251 aile, 721 çocuk desteklendi

SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Projesi Koordinatörü Hasan Umur, projenin geçmişini ve verdiği destekleri açıkladı. Bugüne kadar desteklenen 251 aile, 721 çocuk, programda ihtiyaçlarına göre maksimum 5 yıl kalarak hizmet almışlardır. Projede desteklenen ailelerin %40’ı bağımsız olarak topluma geri entegre edilmiştir. Uluslararası SOS Federasyonunun Kasım 2016 verilerine göre, içinde KKTC’nin de bulunduğu Avrupa, Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinde bu oran %72’dir.

Umur, “Bizim kıtadaki diğer ülkelere oranla geri kalmamızın en önemli sebebi sosyal güvenlik ağlarının eksikliğinden dolayıdır. Sosyal devlet olmayışımız da bunun için bir sebeptir. Genel anlamda dezavantajlı gruplar olarak adlandırılan kadın, çocuk, yaşlı ve engelli ile ilgili yapılandırılmış, ölçülebilir zaman ve sonuç göstergeleri olan hiçbir program yoktur. Ülkemizde yapılandırılmış bir program ile, düzenli olarak destek sağlayan, sağladığı destekleri günün ihtiyaçlarına göre hızlı bir şekilde güncelleyen ve kendini geliştiren tek program SOS Çocukköyü Derneği’nin Aile Güçlendirme Projesi’dir.”

Lefkoşa ve çevresine hizmet veriliyor, ama diğer şehirler ve özellikle kırsalda da ihtiyaç çok fazla

Hasan Umur, sağladıkları destekleri açıklarken, projenin her bölgeye erişemediğini ancak risklerin ülke geneline yayıldığının altını çizdi. “2006 yılından buyana AGP yapılandırılmış bir program ile Uluslarası SOS ÇK Federasyonu kapsamında destekler sağlamaktadır. Bugüne kadar sağlanan desteğin çok önemli bir kısmı Lefkoşa ilçe sınırları ile sınırlı kalmıştır. Yukarıdaki istatistiki veriler ülkemizin tamamının böyle bir ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda bana göre en büyük görev yerel yönetimler ile SOS Çocukköyü Derneği’nin  işbirliği yaparak kırsal bölgelerde de bu programı uygulamanmasını sağlamaktır.”

Başarı öyküleri mutlu ediyor

Sınav ile öğrenci kabul eden bir okula iki proje çocuğuilk 10’da girmeye hak kazandı. Buçocuklar, projeye alındıklarından itibaren AGP’nin sağlamış olduğu akademik hayatlarının desteklenmesi, düzenli kitap ve kırtasiye desteği sağlanmıştır. Projede akademik hayatı desteklenen çocuk sayısı 62, toplam projede çocuk sayısı 83.

83 çocuğun tamamı okullara kayıtlı ve akademik hayatları devam etmekte ve yapılan ihtiyaç analizi sonucu 62 çocuğun akademik hayatı desteklenmektedir. Bu çocukların ilerleyen hayatlarında topluma faydalı bireyler olmaları, suçtan uzak durmaları ve ekonomik ve sosyal hayatta aktif olarak yer almaları uzun vadede toplumsal riskleri azaltma konusunda elzemdir.

Pandemi sürecinde neler yaptık?

SOS Çocukköyü Derneği Aile Güçlendirme Projesi, değişen şartlara uyum sağlayabilmek için  kendini güncellemiş, bu bağlamda canlı ve dinamik kalabilmiştir. Mart ayı ortası itibarıyle başlayan salgın süreci boyunca yapılan aktif çalışmalarla, ailelerin ihtiyaçları anında güncellenerek destek mekanizmaları sağlanmıştır. Bu destekler, kısmi sokağa çıkma yasağı dönemindeprojede bulunan ailelerin çocuklarının ihtiyaçları ve gelişimlerine göre oyuncak dağıtımı, (Jenga, Tabu ve yap-boz gibi zeke geliştirici oyunlar). Bu sayede çocukların aileleleri ile birlikte kaliteli zaman geçirirken zeka gelişimlerine de katkıda bulunulmuştur. Çocuk gelişiminde önemli besin kaynaklarından biri olan süt ile ilgili aile evlerine ek katkı sağlandı. Ailelerin gelir elde edememesi nedeniyle ayrıca mevsim geçişi olmasından dolayı, tüm aile bireylerinin yazlık kiyafet, terlik ve ayakkabı ihtiyacı karşılandı. Düzenli olarak sağlanan, gıda paketi sayısı artırılmıştır. Bu süreçte en önemli ihtiyaç olan ekonomik sürdürülebilirlik ile ilgili destek sağlanan ailelerin Mart ve Nisan ayı elektrik su ve kira bedellerine nakdi katkı sağlanmıştır.

AGP Tam kapasite ile çalışıyor

Proje Koordinatörü ve iki Sosyal Hizmet Uzmanı’nın çalıştığı proje, şu anda tam kapasite ile çalışmakta ve Lefkoşa bölgesindeki ailelerin güçlenebilmeleri için ebeveynlik kapasitesini artırma eğitimleri, Meslek Edindirme Kursları, Sağlık Desteği, Eğitim Desteği, Ayni bağış Destekleri, Sosyal Aktiviteler, Hukuksal Destek gibi hizmetleri ücretsiz sunuyor.

Sosyal Medyada Paylaş: