Sıkça Sorulan Sorular

Anasayfa Kalıcı Bir Miras Yaratın

Sıkça Sorulan Sorular

Vasiyet nedir?

Vasiyet bir kişinin aramızdan ayrılmasından sonra mal, varlık ve yükümlülüklerinin elden çıkarılmasına ilişkin dileklerinin yazılı beyanıdır. Varsa, mirasçılar arasında bir sivil toplum kuruluşunun bulunmasını veya bir sivil toplum kuruluşuna miras bırakılmasını da sağlar.

Miras nedir?

Bir veya birkaç öğenin (mülkler, araçlar, sanat eserleri, mücevherler, ayrıca krediler, borçların tahsilatı, net değer yüzdesi) veya belirli hakların özel bir kişiye veya tüzel kişiliğe devredilmesidir.

Vasiyetname hazırlamak neden önemlidir?

Vasiyetname hazırlamanın birçok avantajı vardır. Basit, ve iptal edilebilir bir belgedir. Bu kişisel ve gizli belge hem siz hem de mirasçılarınız için çok yararlı olabilir. Ayrıca şunları yapmanızı sağlar:

 • Geleceği planlayabilir, ailenizi ve sevdiklerinizi koruyabilir, değerlerinizi aktarabilir ve siz yokken isteklerinizin yerine getirilmesini garanti edebilirsiniz.
 • Varlıklarınızın tamamını veya bir kısmını hangi kişi veya kuruluşlara vermek istediğinizi önceliklerinize göre belirleyebilirsiniz.
 • Varlıklarınızın mirasçılarınız arasında paylaşılmasını sağlayarak, vasiyet olmadığında üstlenilmesi gereken idari işlemlerin yanı sıra bunlardan kaynaklanan masrafları azaltabilirsiniz.
 • Zorunlu mirasçılarınız (eş, çocuklar ve torunlar veya bunun olmaması durumunda ebeveynler ve yükselen akrabalar) arasındaki anlaşmazlık ve çatışmaları engelleyebilir, varlıklarınızın dağılımını isteklerinize göre netleştirebilirsiniz.
 • Reşit olmayan çocuklar için bir öğretmen atanması gibi, varlıklarla ilgili olmayan hükümleri vasiyetnamenize dahil edebilirsiniz.
 • Hayatınız boyunca değerlerini paylaştığınız SOS Çocukköyü Derneği gibi bir kuruluşa destek verebilir ve çocukların hayatında kalıcı iyileşmeler sağlayabilirsiniz.

Zorunlu mirasçılar kimlerdir?

Varlıklarınızın en azından bir kısmını miras alma hakkına sahip oldukları kabul edilen kişilerdir.

 • Eşler
 • Çocuklar (doğal ve evlat edinilmiş, evlilik içinde veya dışında) ve torunlarıdır.
 • Ebeveynler ve yükselen akrabalar

Tereke nedir?

Tereke, bir kişinin aramızdan ayrıldığında geride bıraktığı maddi mal varlıkları ile borçların bütünüdür. Bu anlamda tereke para, araç, alacak hakkı, işletme, gayrimenkul gibi maddi mal varlığı değerlerinin tümünü kapsar.

Vasiyetname oluştururken yapmanız gereken nedir?

Vasiyetinizin mahkemelere kayıt ettirilmesi önemlidir. Böylelikle vasiyetinizin yasal olarak icra edilmesini garanti etmiş olursunuz.

Vasiyetname ne zaman feshedilmiş sayılır?

 • Vasiyetnamenin icra ve yapılmasından sonra vasiyetname sahibinin evlenmesi üzerine;
 • Vasiyetname yapıldığı zaman vasiyetname sahibinin çocukları yok ise, vasiyetname sahibinin vasiyetnamenin yapılmasından sonra bir çocuğunun doğması üzerine vasiyetname feshedilmiş sayılır:

Ancak vasiyetnameden, vasiyetnamenin böyle bir evliliğin yapılacağı veya doğumun olacağı beklentisi içinde yapıldığı görülürse, böyle bir evlilik veya doğum vasiyetnameyi feshetmez.

SOS Çocukköyü Derneği'ni vasiyetinize nasıl dahil edersiniz?

Katkınız ne kadar küçük olursa olsun, daha fazla çocuğun sevgi dolu ve koruyucu bir aile ortamında, akranlarıyla eşit fırsatlara sahip olarak yaşamasına yardımcı olur. İsteklerinize, imkanlarınıza ve aile koşullarınıza bağlı olarak ve yasal mevzuatı dikkate alarak SOS Çocukköyü Derneği’ni mirasınıza dahil etmenin birkaç yolu vardır.

 • Herhangi bir mirasçınızın olmaması durumunda, SOS Çocukköyü Derneği’ni mirasınızın tamamından yararlanabilecek konumda belirleyebilirsiniz.
 • Varlıklarınızı birden fazla kişiye bırakmak iste meniz durumunda (kişi veya kurum), vasiyetinizde her birine tahsis edilen yüzdeyi belirterek SOS Çocukköyü Derneği’ni müşterek mirasçı olarak tanımlayabilirsiniz.
 • Vasiyetinizde SOS Çocukköyü Derneği’ne spesifik bir miktar para, mülk, araba veya sanat eseri gibi varlıklarınızı bırakabilirsiniz.

Bu kararı aldıktan sonra vasiyetinizi yazılı olarak hazırlatmanız gerekmektedir. Seçtiğiniz vasiyetin kapsamına bağlı olarak hukukçunuz veya noteriniz size tavsiyede bulunabilir. Size yardımcı olacak bir hukukçu veya noter yoksa, derneğimiz bu konuda size yardımcı olabilecek bir hukukçu bulabilir.

SOS Çocukköyü Derneği'ne vasiyet edilebilen bölüm nasıl belirlenir?

1 . Vasiyetnameler ve Veraset Yasası’nın 42. maddesinde öngörülenlerin dışında bir kişi aramızdan ayrıldığında:

 • Bir eş ve çocuk, veya eş ve çocuğun fürunu (torunlar ve onların çocukları) bırakılırsa, veya eş bırakmamakla beraber bir çocuk veya bir çocuğun fürunu bırakılırsa, vasiyet edilebilen bölüm, terekenin net değerinin üçte birini aşamaz;
 • Eş veya baba veya ana bırakır, ancak çocuk veya çocuğun füruunu bırakılmazsa, vasiyet edilebilen bölüm terekenin net değerinin yarısını aşamaz;
 • Ne eş, ne çocuk ne de çocuğun füruu, ne baba ne de ana bırakılırsa tereke bütünüyle; vasiyet edebilir.

2. Bir kişi, vasiyetnamesi ile terekesinin vasiyet edilebilen bölümünden daha fazla bir kısmını vermeyi öngördüğünde, vasiyetname ile verilenler, vasiyetle verilebilen bölümle sınırlandırılacak şekilde orantılı olarak tenkis edilir ve azaltılır.

Ancak, bir kişinin aramızdan ayrılmasından sonra, eş bırakması fakat çocuk veya çocuğunun firuu veya baba veya ana bırakmaması halinde böyle bir azalma veya tenkisat yapılmaz ve malının kanunen vasiyet edilebilen kısmından fazlası vasiyet ile verilse de fazla kısım sağ kalan eşe kalır.

Sınırsız vasiyet serbestliği nasıl doğar?

Yukarıda “SOS Çocukköyü Derneği’ne Vasiyet Edilebilen Bölüm Nasıl Belirlenir” başlığının altında açıklandığı üzere Vasiyetnameler ve Veraset Yasası’nın 41. maddesinde vasiyet edilebilen kısımlar ile ilgili hükümler:

 • İkametgâhını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulundurup bulundurmadığına bakılmaksızın, Birleşik Krallıkta doğmuş ve babası Birleşik Krallık veya Commonwealth üyesi herhangi bir memlekette doğmuş bir şahsın menkul veya gayrimenkul malları;
 • İkametgâhını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulundurup bulunduramadığına bakılmaksızın bir yabancının menkul malı ile ilgili bir vasiyet; hakkında uygulanmaz.

Vasiyetimi önceden yazmışsam SOS Çocukköyü Derneği'ni vasiyetime sonradan dahil edebilir miyim?

Hayır. Sadece vasiyette değişiklik yapmak için hukukçunuza veya noterinize başvurmanız gerekir. Vasiyetnameniz kolaylıkla değiştirilebilir. Tamamen kişisel bir belge olması nedeniyle, söz konusu değişikliği hukukçunuza veya noterinize başvurarak yapabilirsiniz. Nihai vasiyetinizi mahkemelere kayıt ettirmeniz yasal olarak icra edilmesini garanti edecektir.

Partnerim veya eşimle birlikte vasiyetname düzenlemem mümkün müdür?

Vasiyetname belgesi aile olarak veya bir çiftin değil, tek bir kişinin isteklerini ifade eden bireysel bir belgedir. Ortak vasiyetname hazırlamak mümkün değildir.

Vasiyetname düzenlemezsem ne olur?

Bir kişinin mirasçılarını belirtmemesi durumunda, akrabalık derecesine göre mirasınızda hak sahibi olan kişiler yasalarla belirlenmiştir. Zorunlu mirasçı olmaması ve vasiyetname düzenlenmemiş olması durumunda mirasınız devlete kalır.